Hová jutott az e-recept, hol tart most?

Szerző: | febr 10, 2021 | Egyéb kategória | 0 hozzászólás

Már több mint 2 éve üzemel az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT). Időről időre fejlődik a szoláltatás, az orvosok nagy többsége csatlakozott már az elektromos receptek felírásához, a közgondolkodásban is egyre inkább teret hódít, használható. Na de nézzük is meg, hogy mi történt eddig, jelenleg hol tartunk és milyen irányba haladunk!

 

Mi is ez az eRecept? 

 

Mi történt eddig?

-Az EESZT (elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér) működését megalapozó torvényt a Magyar Országgyűlés 2015 decemberében elfogadta.

 

-A rendszerhez november 1-jén a csatlakoztak a háziorvosi számítógépek, a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények számítógépes hálózata

Mi célja van ennek az elektronikus egészségügyi szolgáltatásnak? 

-Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) európai uniós támogatásból hozta létre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezette konzorcium, hogy az egészségügyi szolgáltatók összehangolásával és a nekik létrehozott egységes kommunikációs tér biztosításával kiaknázza az e-egészségügyben rejlő lehetőségeket. Így az egészségügyi ellátók és ellátottak is szorosabb kapcsolatba kerülnek, leegyszerűsödik az ellátás folyamán keletkezett adatok és dokumentumok elérhetősége, biztosítottá válik az egészségügyi ágazat számára a rendelkezésre álló adatok egységes kezelése és hatékony elemzése, ami egyaránt segítség a betegnek és az orvosnak is.

Az EESZT új, szolgáltatásorientáltabb betegellátási lehetőséget biztosít a magyar egyészségügyi szolgáltatók számára. A betegeknek továbbra is a megszokott folyamatok adottak, ugyanúgy elmennek az orvoshoz, ha betegek, vagy rutin kivizsgálást, ellenőrzést szeretnének. Az orvos azonban az EESZT biztosította információk segítségével gyorsabban tudja felállítani a diagnózist, és hatékonyabb terápiát tud megállapítani a betege számára. Ha bármilyen okból mégsem érné el az EESZT-t, mondjuk az nternetkapcsolat hiánya miatt, a korábban megszokott módon látja el a beteget, és az ellátási esemény adatait az általa használt medikai rendszer később automatikusan elküldi az EESZT-nek.

Az EESZT tehát egy modern és egységes informatikai környezet, egy olyan felhőalapú technológiát használó kommunikációs tér, ami a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel ellátva kapcsolja össze az egészségügyi ellátókat egymással – beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, valamint a gyógyszertárakat is –, illetve számos, a gyorsabb gyógyulást és kényelmet biztosító szolgáltatást nyújt a lakosság számára. A fokozatosan bevezetésre kerülő rendszer legfőbb célja, hogy a betegek minél biztonságosabb és minél inkább személyre szabott ellátást kapjanak. Az ellátás biztonsága az orvos rendelkezésére álló egészségügyi adatok mennyiségétől is függ, ezért fontos, hogy amikor valaki bekerül egy fekvő- vagy járóbeteg-ellátó intézménybe, elegendő adattal rendelkezzen róla a kezelőorvosa ahhoz, hogy a számára legmegfelelőbb terápiát a lehető legrövidebb idő alatt megállapíthassa. A rendszer segítségével elkerülhetővé válnak majd az ismételt, felesleges vizsgálatok, ami a beteg kényelmén és gyorsabb gyógyulásán túl sokkal költséghatékonyabb működést tesz lehetővé az egészségügyi ellátórendszer számára. A Térhez két portálfelület tartozik. Az állampolgárok a Lakossági Portálon keresztül érhetik el a releváns szolgáltatásokat (egészségügyi alapadatok, receptek, beutalók, kórtörténet és kapcsolódó leletek, ambuláns lapok, egyéb egészségügyi dokumentumok, önrendelkezés) a belépéshez ügyfélkapus belépési azonosítóra és érvényes TAJ azonosítószámra van szükség. Az Ágazati Portált kizárólag a szakmai felhasználók érhetik el, ők is csak a végzettségüknek és intézményi szerepkörükhöz rendelt jogosultságaiknak megfelelő tartalommal. Elektronikus személyi igazolvánnyal történő azonosítás szükséges a belépéshez. A cél, hogy az orvos lehetőleg a saját információs rendszerét használja az EESZT-vel történő adatcsere során, amennyiben ezt mégsem tudja megtenni – például épp nincs a saját rendelői környezetében –, akkor az ágazati portál biztosítja számára a Tér szolgáltatásainak elérését (például e-recept, vagy e-beutaló megtekintése). Az EESZT a legmagasabb fokú kibervédelemmel van ellátva. A rendszer minden eseményt naplóz, rögzítve a felhasználó adatait, a hozzáférés idejét, típusát, sikerességét és az érintett egészségügyi dokumentumot. Bárki megtekintheti, illetve nyomon követheti az adataira vonatkozó összes hozzáférési kísérletet, még a sikertelen lekérdezéseket is.

 

Miért jó nekünk az EESZT? 

(EZ KETTŐ OSZLOPBAN LESZ BALOLDALT LESZNEK A GRAFIKAI ELEMEK, JOBB OLDALT LESZ A LEÍRÁSA A FOLYAMATNAK)

Egy egyszerű kis infografikával szemléltetjük, hogy miért jó ez egy sima lakosnak: (itt változtatni, valahogy úgy megfogalmazni)

  1. beteg lesz —-> MEGÉRZI ELMEGY A HÁZIORVOSHOZ
  2. beérkezik —–> Az orvos megvizsgálja, megnézi a beteg gyógyszereit amiket szed, felírja  ezekhez mérten a gyógyszert. (itt van lehetőség van arra, hogy vértvegyenek, felírjon egy elektronikus beutalót + eszemélyivel igazolni tudja magát a szakrendelésen és itt az orvos tudni fog róla, hogy miket írtak fel neki előtte, milyen gógyszerkeet szed, stb, egy rendszerben van, még a vérvétel, vagyis a vizsgálat eredményei felkerülnek a felhőbe)
  3. Az orvostól hazafelé menet —> az eSzemélyiigazolványával önmagában megvásárolhatja a gyógyszert, megkérdezheti mi van felírva, esetleg ha bentragadt gyógyszere van, akkor arra felhívja a gyógszerész kolléga a figyelmét a nem szedett gyógyszerek veszélyeire. 
  4.  Ha elfelejtett bármit is hazafele menet, mert annyi minden volt vele aznap, akkor otthon az ügyfélkapu felhasználójával meg tudja nézni az adatkezelési naplóban az eddig felírt gyógyszereket, szedésekket, a beutalókat, a vérvételének az eredményeit, azaz mindent. 

Ide jöhet infografika 

 

Adatvédelmi kiegészítés:

A háziorvos mint kezelőorvos az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér segítségével hozzáfér a felírt és a kiváltott gyógyszerek listájához, így láthatja, hogy betege a számára felírt szívgyógyszert nem váltotta még ki. Ez az információ nagyban segíti őt a további vizsgálatok megtervezésében, a diagnózis felállításában.

Az orvos ebben az esetben szintén az EESZT által biztosított új szolgáltatást, az e-beutalót használja. Az e-beutaló abban különbözik a megszokott beutalótól, hogy nem szükséges hozzá papír kitöltése. Az így készített beutalót a beteg saját otthonában az EESZT portálon (http://www.eeszt.gov.hu) megtekintheti, annak adatait – ha szüksége van rá – kinyomtathatja. A betegnek arra is lehetősége van, hogy orvostól a beutalás tényét és adatait tartalmazó igazolást kérjen.

Mint kezelőorvos, a vizsgálatot végző szakorvos is lekérdezte az EESZT-ben tárolt gyógykezelési, gyógyszerelési és vizsgálati adatokat, így láthatta, hogy a beteg nem váltotta ki a számára felírt szívgyógyszert. Az EESZT minden olyan orvos számára biztosítja az adatok biztonságos elérését, aki a beteg kezelőorvosa, és akire vonatkozóan a beteg nem korlátozta az EESZT-ben tárolt adatokhoz történő hozzáféréséi jogosultságát. A szakorvos természetesen elektronikusan hozzáférhetett a háziorvos által adott beutaló minden adatához és a vizsgálati eredményekhez.

Az orvos elektronikus vényt készített, mely az elektronikus beutalóhoz hasonlóan elég, ha csak a gépek számára értelmezhető formában létezik. A rendszer biztosítja, hogy a felírt gyógyszerekhez, azok kiváltási adataihoz arra jogosultak, kezelőorvosok, gyógyszerészek hozzáférjenek, és a gyógyítási tevékenységük során felhasználják ezeket az adatokat. A beteg 2018. végéig minden esetben kap nyomtatott felírási igazolást az orvostól, később pedig kérheti azt. Felírási igazolással más is kiválthatja a gyógyszereit, nem csak ő. A példából látható, hogy akár egy elfelejtett gyógyszerkiváltás mekkora bonyodalmat okozhat.

A gyógyszerésznek lehetősége van az EESZT segítségével hozzáférni a gyógyszerelésre vonatkozó adatokhoz annak érdekében, hogy a gyógyszerészi gondozás keretein belül hasznos segítséget nyújthasson a hozzá fordulóknak. A gyógyszerész ezzel a jogával az EESZT bevezetése előtt is élhetett, azonban nem állt rendelkezésére naprakész adat, hanem csak bizonyos átfutási idővel férhetett hozzá ilyen adatokhoz, mely sok esetben megnehezítette, vagy szükségtelenné tette a munkáját.

Lakossági portál: Az EESZT tervezése során gondot fordítottak arra, hogy maga a beteg a kezelésével kapcsolatban a lehető legtöbb információhoz hozzáférhessen. Ennek eredményeként – hasonlóan a kezelőorvosokhoz – a beteg saját otthonában képessé válik naprakész ellátási adatainak megtekintésére, az ellátás során keletkezett dokumentumok letöltésére. Az EESZT portálon lehetőség van arra is, hogy a beteg értesítést kérjen arról, ha valamilyen dokumentuma (beutaló, vény, egyéb egészségügyi dokumentáció) bekerül az EESZT-be.

Adatkezelési napló: Az EESZT-ben minden adathozzáférés naplózásra kerül, mely a beteg számára elérhető annak érdekében, hogy ellenőrizni tudja adatai kezelésének útját. Ez a lehetőség eddig nem elérhető átláthatóságot nyújt, valamint szinte korlátlan ellenőrzési jogot biztosít a betegek számára.

Betegkövetés: A háziorvos saját a betegére vonatkozó és az EESZT-ben található ellátási eseményekhez, azok dokumentumaihoz hozzáférhet, ahogy most papír alapon kap tájékoztatást ezekről és fűzi le a nyilvántartásában. Mivel betege a számára felírt gyógyszert nem váltotta ki, s mert azokat korábban maga a háziorvos írta fel, joga volt az elektronikus vény visszavonására is.

 

Forrás:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt

 

 

Egészségügyi szolgáltatók

Gyógyszertárak

Mentőszolgálat

Államigazgatási szervek és egyéb intézetek:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Országos Közegészségügyi Intézet

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Egyéb adatkezelő szervezetek, például a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)

Tehát mit is kell tennünk?

 

Info grafika:

Orvoshoz bemenni, felíratni a receptet–>

Elmenni a gyógyszertárba egy e Személyivel (ezt elmagyarázni hogy mi van vele), vagy Tajkártya és személyiigazolvány bemutatja, megolvassa a gyógyszerkiadó

Elmondja hogy milyen gyógyszerek vannak felírva

Kiváltja a receptjeit amire szüksége van (hiszen most megvesz egy egyhavi adagot, vagy csak a vérnyomáscsökkentője fogyott el, esetleg egy akut szert kap antibiotikumot, stb)

Itt ki kell térni a felírási igazolással való vásárlásra és arra, hogy mikor kell ezt ihgénybevenni. (itt  gyerekek, vagy a hozzátartozók)

Itt jön a következő lépés: Milyen gyógszerek azok, amik ezek alól kivételek és miért. 

 

 

Rendszer felépítése:

Magyarországon minden egyészségügyi ellátásban részesülő személy adatainak, diagnózisainak, vizsgálati eredményeinek az EESZT-adatbázisban[17] nyilvántartása és rögzítése, az adott személy tudtán kívül és akarata ellenére is kötelező. Minden magyar állampolgárról egy e-profilnak nevezett adatgyűjtési profilt hoznak létre a nélkül, hogy erről értesítenék az érintett személyt.

Jövőbeni elképzelések az EESZT-vel kapcsolatban.